B. В. ЧУМАК

ПРОДОВЖЕНИЙ ЧИ ПОДОВЖЕНИЙ?

Словосполучення продовжений день, група продовженого дня порівняно недавно почали активно функціонувати в сучасній українській літературній мові. За своїм походженням обидва є кальками російських неологізмів продленный день і группа продленного дня, що зафіксовані вперше у 70- х роках « Словарем русского языка» C. I. Ожегова на позначення режиму в початкових класах, при якому учні можуть залишатися в школі під наглядом педагогів до закінчення робочого дня батьків.
Хоча в Міністерстві освіти УРСР розроблено плани і програми для педагогів груп продовженого дня і виходить чимало спеціальної методичної літератури, де вживається це термінологічне словосполучення, у розмовній практиці вихователів груп та учителів початкових класів паралельно з усталеним продовжений день все частіше вживають його відповідник подовжений день. Оскільки терміни продовжений день і подовжений день в цьому значенні поки що не зафіксовані в сучасних словниках української мови, то спостерігається тенденція до ширшого використання останнього не тільки у шкільних стінгазетах, але й у пресі ( див., наприклад, статтю « Підказка з кафедри». — Прапор комунізму, 28. X 1981).
Паралельне вживання дієприкметників продовжений і подовжений у значенні прикметника, яке спостерігається в даних термінологічних словосполученнях, пояснюється спільністю семантики цих слів, здатністю обох позначати збільшення тривалості строку чого-небудь. Треба сказати, що до 1980 року в перекладних російсько-українських словниках єдиним українським відповідником до російського продленный була лексема продовжений, і тільки в другому виданні академічного « Русско-украинского словаря» подаються два українські відповідники: продовжений і подовжений, що, мабуть, і сприяло фіксації на письмі співвідносних термінологічних словосполучень.
Незважаючи на спільність семантики, українські відповідники до російського продленный зовсім по-іншому ведуть себе у кінознавчому неологізмі продленный сеанс, що вживається на позначення кіносеансу, в якому до основної програми додається кілька частин науково-популярних чи хронікально-документальних фільмів. Українська калька кінознавчого терміна не має дублетних форм, а тому і в мовленні, і в пресі вживається тільки словосполучення подовжений сеанс, яке може сприйматись як нормативне в сучасній українській літературній мові.
Що стосується словосполучень продовжений день та група продовженого дня, то, беручи до уваги їх усталеність і семантичну прозорість, рекомендуємо педагогам вживати їх без семантичних дублетів.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space