ПОГОДИТИ — УЗГОДИТИ

У публіцистичному та офіційно-діловому стилях слова погодити, узгодити часто функціонують як взаємозамінні, хоч кожне має свою сполучуваність.
Говоримо: погодити робочі плани з дирекцією, погодити методи наукових досліджень з експериментальним відділом, погодити проекти з головним архітектором, погодити комерційні справи із законодавчою владою, погодити вимоги до робочого дня з Міністерством охорони праці, погодити умови праці з роботодавцем тощо. У цих висловах змістове навантаження слова погодити виявляється у необхідності згоди вищих інстанцій або посадових осіб робити, планувати, вимагати, діяти так, а не інакше. Таке значення цієї лексеми подає і одинадцятитомний Словник української мови: «одержувати чиє-небудь схвалення, згоду на щось». Отже, стилістично правильними є конструкції, в яких йдеться про певні нормативні, правові, законодавчі і т. ін. акти, документацію, результати наукових досліджень, діяльність різноманітних організацій та установ і т. д., що вимагають дозволу, підтвердження, регулювання, згоди вищих інстанцій, посадових осіб тощо. Погоджувати свої розробки можна також добровільно з авторитетними колами чи окремою людиною. Наприклад: «Затверджені методичні рекомендації щодо підготовки обґрунтування проектів регуляторних актів та Положення про порядок їх підготовки вимагають погодити всі законодавчі акти з вимогами відповідних правових інстанцій».
Слово узгоджувати має інше значення, а саме: «встановлювати відповідність, єдність між чимось»: узгодити позиції цивільного і процесуального кодексів, узгодити дії людей всередині колективу, узгодити напрямки діяльності двох інститутів, узгодити роботу Президента і Верховної Ради, узгодити плани з їх реальним утіленням у життя.
Отже, слово узгоджувати доречніше використати, коли йдеться про діяльність двох чи більше суб’єктів. Це можуть бути службові, приватні особи, установи, організації, які шукають єдності, відповідності як у методах, так і в результатах своєї праці. Наприклад: «Нині ситуація змінилася, і діячі православ’я намагаються узгодити своє вчення про абсолютного і всеблагого Бога з реальною дійсністю, теологічно мотивувати участь віруючих у вирішенні сучасних глобальних проблем». Контекст визначає правильний вибір синонімічної одиниці.
Тетяна Коць

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space