ПОКАЗНИЙ — ПОКАЗОВИЙ

Поміркуймо, що мають на увазі люди, коли говорять про когось: Він такий показовий чоловік або ж У нього показна дружина, та спробуймо з’ясувати, чи однаковий зміст вкладають мовці в оцінні прикметники, вжиті в цих характеристиках.
Показний, як свідчить мовна практика, говоримо і пишемо тоді, коли йдеться про людину, яка привертає увагу, приваблює навколишніх. Актуалізований із таким значенням, епітет є однозначно позитивною характеристикою. Тому, коли кажемо показна жінка чи показний чоловік, то маємо на увазі їх помітність серед інших, скажімо, приємну зовнішність, гарну статуру, високий зріст тощо.
Прикметник показний буде доречним означенням для поведінки, вчинків, дій і т. ін., розрахованих на ефект сприймання, навмисно оприлюднених, підкреслено демонстративних: показне геройство, показна доброта, показна щирість. Однак у цьому випадку позитивне забарвлення не просто втрачається, а й переакцентовується на протилежне, набуваючи виразно негативного звучання.
Спільнокореневий прикметник показовий має самостійне значення і — відповідно — своє коло сполучуваності. Передусім показовий — це той, ‘який чітко вказує на щось, яскраво характеризує що-небудь, є ознакою чого-небудь’. З цього погляду нормативними, стилістично доладними є словосполучення показова ілюстрація, показова риса, показові приклади тощо. Крім того, показовий може також означати ‘ прилюдний’, як-от: показові змагання, показовий виступ, показовий урок.
Та найвиразніше позитивно маркованими є, очевидно, ті сполуки, у яких цей прикметник виявляє значення ‘ зразковий; який є взірцем’: показова школа, показове господарство, зразково-показовий заклад.
Отже, пароніми показовий та показний, хоч і утворені від спільного кореня, але мають різне значення та сполучуваність. Тож треба стежити за правильним їх уживанням в усній та писемній мові, не заступати непродумано одного слова іншим.
Галина Сюта

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space