ПОПЕРЕДНІЙ — ПЕРЕДЧАСНИЙ

У приміщенні одного автовокзалу красувалася табличка, на якій великими літерами було виведено: «Каса передчасного продажу квитків». Звичайно, мало бути попереднього продажу квитків.
Основна семантика слова передчасний — «який відбувається, відбувся, з’явився, настав раніше, якого не чекали». Так, скажімо, передчасне відправлення автобуса означає, що автобус відправили раніше встановленого розкладом часу. Пор. ще: Сніг передчасний розтав (М.Рильський).
Прикметник передчасний і формою, і змістом близький до слів завчасний (завчасні зморшки), тобто «такий, який з’явився раніше, ніж того можна було чекати», або дочасний —з таким самим значенням, пор.: дочасна смерть.
Передчасного продажу квитків ніхто не рекламує, бо цього не існує. Існує практика попереднього продажу квитків, тобто «продажу, організованого зазделегідь» у касах вокзалів, у театральних касах тощо. Тобто одне із значень слова попередній — «який проводиться, здійснюється, встановлюється заздалегідь, наперед». Основне значення слова попередній — «який був, стався раніше; який передує чому-небудь»: Ще голова дзвеніла від попереднього вибуху, ще зрушена земля сипалася в окоп, а повітря вже знов гойдалося, завивало, пружинило, втискаючи тебе в землю (О.Гончар). У цьому значенні є відтінок — «який безпосередньо передував нинішньому, який був безпосередньо перед чим-небудь»: Гальванеску, що дуже натомився за день та попередню безсонну ніч, заявив, що… ляже спати (Ю.Смолич). Друге значення — «такий, як і раніше»: Дальші томи… вишліть на попередню адресу (М.Коцюбинський). У формі середнього роду це слово може виступати і як іменник — «те, що було раніше, що належить до минулого»: Одна тільки хвиля одділяла минуле від того, що сталось, а здавалось, що проминула вічність, що попереднє раптом впало у прірву (М. Коцюбинський).

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space