ПОРІВНЯНИЙ ́ — ПОРІВНЯННИЙ ́ — ПОРІВНЯЛЬНИЙ ́

Усі три спільнокореневі слова — порíвняний, порівнянний, порівняльний ́ ́ мають різні значення і відмінну лексичну сполучуваність. Їх розподібненню сприяли поширення і частота вживання в усіх стилях літературної мови.
Як засвідчує мовна практика і лексикографічні джерела, слово порíвняний позначає предмет чи явище, ‘які визначаються в порівнянні, зіставленні з чим-небудь іншим’ (СУМ. — Т. VІІ): порíвняний у правах, порíвняна тугоплавкість, порíвняна швидкість, порíвняна вага. Такі словосполучення характерні здебільшого для наукового стилю: Поліаміди утворюють велику групу жорстких, твердих, прозорих або напівпрозорих полімерів, що відзначаються поганою розчинністю і порíвняною тугоплавкістю (з наук.-попул. літ.). Вживання слова порíвняний в цьому значенні підкріплено традицією вживання в художньому стилі: Козаки не порíвняні в виборних правах з хрестянами [селянами], а прилучені до разночинців [різночинців] (Панас Мирний).
Порівнянний ́ — це ‘ той, якого можна порівняти з іншими, якого можна виміряти однаковою міркою з чим-небудь іншим’ (СУМ — Т. VІІ): порівня´ нні величини, порівня´ нні поняття, порівня´ нні ціни. Наприклад: У якому ж розумінні церква порівня´ нна з державою? Нам здається, у розумінні організаційного утворення, тобто як релігійна організація ( з наук.-попул. літ.). Мова ЗМІ демонструє виникнення нових образних відтінків, що розширюють сполучувальні можливості слова: Нездатність наша до сприйняття подібних тонких структур, інших сутностей, порівння´ нна, можливо, хіба що з нездатністю комах, скажімо бджіл сприйняти наше власне існування, тобто існування людини (з газ.).
Слово порівня´ льний називає реалії, ‘які ґрунтуються на порівнянні, одержані внаслідок порівняння’ (СУМ — Т. VІІ): порівня´ льне вивчення мов, порівня´ льна анатомія, порівня´ льний метод, порівня´ льні дані, порівня´ льне підрядне речення, порівня´ льний зворот. Такі явища, як правило, є об’єктом науки: Творцем порівня´ льної методи був німецький вчений Франц Бопп (1791-1867), професор Берлінського університету, засновник наукового мовознавства взагалі (з наук.-попул. літ.); Порівня´ льний зворот — це сполучення слів, яке шляхом порівняння образно характеризує дію чи якісну ознаку предмета думки (з наук.- попул. літ.).
Як бачимо, за кожною формою спільнокореневих слів традиційно закріпилися відмінні лексичні значення, які регулюють їх вживання, лексичну сполучуваність і сфери функціонування.
Тетяна Коць

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space