ПОСЕРЕДНИК ПО-НОВОМУ

Останнім часом наша мова зазнає майже революційних лексичних і стилістичних змін. Нові суспільно-політичні й економічні умови зумовлюють появу нових професій, для яких не завжди знаходимо питомо українські назви, а тому змушені вдаватися до запозичень. Скажімо, на сьогодні маємо уже цілий ряд слів іншомовного походження, які називають різні види професій, пов’язаних із посередництвом: дилер, маклер, брокер, ріелтер, дистрибутор (дистриб’ютор). Причому усі ці професії характеризуються спільною рисою — посередництво у певній справі.
Протягом тривалого часу у діловій сфері та в мові преси слова брокер, маклер та дилер вживалися як синоніми. З часом ситуація змінилася, і остання лексема виокремилась із цього ряду, функціонуючи у двох значеннях: 1) особа або установа — торговельний представник підприємства, фірми; 2) біржовий посередник, що займається купівлею та продажем цінних паперів. Найчастіше його спостерігаємо у сполученні з прикметниками інвестиційний, валютний, автомобільний, офіційний.
Сплутування слів брокер та маклер, вживання їх як синонімів зумовлене мовною модою та необізнаністю у процесах економіки: Тепер, щоб продати чи купити квартиру, не обійтися без брокерів, чи то маклерів? ( з газ.). Навіть Словник іншомовних слів подає майже як ідентичні тлумачення цих слів: брокер ( англ. broker — ‘ займатися маклерством’) — посередник під час укладання різних угод на біржі; маклер ( нім. makler) — професійний посередник при укладанні торговельних і біржових угод.
Однак економічні словники розмежовують ці назви професій.
Маклер є суб’єктом посередницької сфери, який не бере участі в укладанні угоди, а тільки вказує на можливість її укладання. Основна функція маклера — знайти партнерів, які відповідали б певним умовам ( Современный финансово-кредитный словарь. — М., 2001).
Брокер — посередник між покупцем і продавцем, який допомагає їм домовитися про здійснення купівлі-продажу товару та послуг ( Терминологический словарь маркетинга. — М., 2000).
Названі слова швидко прижилися в нашій мові. Про це, зокрема, свідчить утворення стійких сполук: брокерське місце, брокерська діяльність, маклерська контора.
З англійської мови до нас прийшла іще одна назва посередника, яка ніяк не унормує єдиного варіанта правопису. Так і блукають в Україні дистрибутори — дистриб’ютори, розхитуючи орфографічну норму. Яке ж написання правильне? Зважмо на те, що слова дистрибут, дистрибутивний, дистрибуція ( без апострофа у корені) у нашій мові уже існують — це відомі лінгвістичні терміни. Тому з метою уникнення небажаної омонімії для позначення професії, підприємців або фірми, які займаються збутом продукції, варто вживати слово дистриб’ютор.
Оксана Ожигова

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space