ПОСЛАБЛЮВАТИ — ОСЛАБЛЮВАТИ

Надто швидкий ритм життя змушує нас щось послабити, бо інакше ослабнемо ми. От і виходить, що ці два спільнокореневі слова за допомогою різних префіксів утворюють замкнуте коло.
Що ж ми можемо послабити, тобто ‘ зменшити силу, ступінь вияву чого-небудь, зробити менш відчутним, виразним і т. ін.’? Насамперед, звичайно, ми спроможні зменшити розмах, інтенсивність, масштаби якої-небудь діяльності, справи, дії, тобто того, що нам заважає, виснажує, пригнічує. Ми кажемо: послабити фізичне навантаження, послабити недоброзичливі починання, послабити щоденну метушню, послабити невпинний рух життя, послабити тиск суспільства:. «Бажання полегшити собі життя часто обертається послабленням моральної відповідальності» (з газ.).
Правильно вжите слово послаблювати у словосполученнях: послаблювати апетит, послаблювати прагнення, послаблювати заохочення, послаблювати силу, послаблювати серце, послаблювати функції печінки, де йдеться про зменшення сили прояву або гостроти чогось: «Ні, правда ніколи нікого не послаблювала» (з журн.).
Певні заходи применшують, знешкоджують здебільшого зовнішній негативний вплив: послабити згубні дії природних явищ, послабити екологічну небезпеку, послабити шкідництво комах, послабити зло в людині тощо: «У релігійних обрядах і ритуалах містяться й інші впливи, зокрема й такі, що послаблюють і руйнують одну з найнебезпечніших і наймогутніших перешкод до вдосконалення психіки — гординю» (з журн.).
Уживаючи усталений вислів послаблювати увагу до кого-, чого-небудь, передаємо зміст ‘приділяти менше уваги комусь або чомусь’: послаблювати увагу до студентів, послаблювати увагу до роботи, послаблювати увагу до навчання і т. ін.
Сторінки періодичних видань рясніють такими фразами: послаблювати єдність народу, послаблювати натиск, послаблювати контакти з підприємствами, послаблювати міжпоколінні зв’язки, послаблювати взаєморозуміння з іншими державами та ін. Тут спостерігаємо функціонування дієслова послаблювати у значенні ‘ зменшувати силу, могутність чого-небудь, робити щось слабшим в економічному, культурному, політичному, військовому та ін. плані’: «Треба виходити з того, що в найближчі роки зв’язки з Росією певною мірою повинні послабитись, стати оптимальними, проте, як і раніше, залишаться значно об’ємнішими, аніж з іншими країнами» (з газ.).
У спеціальних галузях науки, техніки часто вживані словосполучення: послаблювати пружини, послаблювати попруги, послаблювати вузли. Тут слово послаблювати вживається у значенні ‘ робити щось менш пружним, натягнутим, тугим і т. ін.’.
Дієслово ослаблювати має вужчу сферу функціонування і вживається насамперед у значенні ‘ ставати фізично слабким, безсилим, втрачати фізичну силу’. Правильно сказати так: ослаблюється зір, ослаблюється слух, ослаблюється пам’ять, ослаблюється воля, тобто втрачається, притуплюється їх колишня гострота: «От би він зараз ліг і — і, напевно, загойданий втомою та пропасницею, заснув би — ну й усе!.. Коли він про це думав, його огортав страх: а що, як у нього ослабне воля і він піддасться на спокусу?» (І. Багряний).
У живих істот ослаблюється (стає тихішим) голос, ослаблюється імунітет, ослаблюється організм, ослаблюється сила рук і т. ін., тобто люди втрачають свою міць, здатність до опору, до боротьби: «Слов’яни мене також цікавлять… Розкидана і тим ослаблена могутня сила! Шафарик з Гонтою відчули це, замислилися» (В. Шевчук), або у М. Грушевського: «Бо інакше тіло, не ослаблене і не знищене возстане зараз на дух, і ворог з подвоєними силами замучить його спокусами і звабами в ту хвилю, коли він [ чернець] буде вважати себе вільним від принад світових».
Дієслово ослаблювати означає також ‘ ставати менш натягнутим, щільним, тугим’: ослаблюються конструкції, ослаблюється верхня частина літосфери. Такі вислови характерні здебільшого для наукового та науково-популярного стилів: «Коли ослаблюються верхні частини літосфери, скажімо, в зонах тектонічних тріщин, то виникають соляніштоки» (з журн.).
Отже, дієслово послаблювати передбачає насамперед активну дію над чимось, тоді як ослаблювати — характеризує внутрішні зміни предмета чи об’єкта і функціонує переважно в пасивних конструкціях.
Тетяна Коць

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space