Л. С ДОНЕЦЬ

З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ЗНАЧЕНЬ ОДНОГО ДІЄСЛОВА

У СУМі наводиться дієслово примучити із значеннями: 1) «трохи намучити»; 2) «замучити». Тут же подається і пасивний дієприкметник минулого часу від цього дієслова примучений. В «Толковом словаре живого великорусского языка» (М., 1980) В. І. Даля примучити виступає в значенні « замучить, у ( при) томить, замаять».
Варто звернути увагу на друге значення дієслова « замучити», на тлумачення цієї лексеми у СУМі: «Ох, був і я колись таким вигадником, поки літа не приборкали та проклята неволя не примучила!» (П. Куліш). Як бачимо, досить недвозначно словом примучити передається максимальний результат дії. Цей семантичний відтінок дієслова чіткіше окреслюється в історичних джерелах.
У « Словнику староукраїнської мови XIV—XV ст.» (К., 1978) дієслово не розглядається, а дієприкметник примучєнь пояснюється як « примушений, присилуваний». Форми примусу могли носити і збройний, військовий характер, оскільки в документах із словом примучєнь ідеться про характер взаємин між князем литовським і королем польським, княгинею і воєводою, тобто про взаємини між можновладцями того часу.
На думку І. І. Срезневського, основним лексичним значенням дієслова примучити у давньоруській мові було « покорити». У літературних пам’ятках русичів це слово трапляється зрідка. Найвиразнішими є контексти в « Новгородской первой летописи старшего и младшего изводов» (М.; Л., 1950) з описами воєнних дій князя Ігоря: «Игорь же сhдяше в Киевh княжа, и воюя на Древляны и на Угличh; и бh у него воєвода, именемь Свhнделдь, и примучи Углhчh». А в наступному реченні йдеться про характер цього покорення — три роки жорстоких боїв лише за одне місто, яке так і не покорилося.
Однокореневе з примучити слово прhмочи одним із значень мало « перемогти». В основі цих дієслів корінь мочь — « сила». Як бачимо, примучити виступало в Давньоруській мові із значенням « покорити». З часом воно десемантизувалося.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space