ПРИЩЕПЛЮВАТИ — ПРИВИВАТИ

До рідковживаних у сучасній мові належить дієслово прививати, що означає «присукувати», «з’єднувати нитки, зсукуючи одна одну». Частіше трапляються спільнокореневі утворення: вити (нитки, ніздо), сповивати (дитину), завивати (волосся), розвиток, розвинений і под.
Коли йдеться про медикаментозні щеплення або про виведення нових сортів рослин лексичною нормою є дієслово прищеплювати: прищеплювати віспу, кір; прищеплювати гілку до яблуні, груші. У назві дії прищеплювати розвинулося також переносне значення «виховувати»: прищеплюють різні навички, почуття, риси характеру. Напр.: Одвічні поняття добра і зла треба прищепити не у зрілому віці, а ще у дитинстві (З журн.).
Під впливом російського «прививать» дехто помилково користується в українській мові висловами типу прививати навички гігієни, прививати яблуню. Це порушення сучасної української лексичної норми. Російські вислови «прививать любовь к труду», «прививать чувство гордости за свою Родину», «прививать хороший вкус» і подібні українською звучать: прищеплювати любов до праці, прищеплювати почуття гордості за свою Батьківщину, прищеплювати гарний смак.