РЕКЛАМА — АФІША

Ці слова близькі за змістом, вживаються для позначення подібних понять, але не тотожні.
Слово реклама вживається і з абстрактним, і з конкретним, предметним значенням.
Реклама — це процес популяризації товарів, видовищ, послуг для привернення уваги покупців, споживачів, глядачів або поширення відомостей про когось чи щось для створення популярності: Без реклами, без вербування клієнтів… він завоював собі ґрунт у місті (І. Франко).
Крім того, реклама — це плакат, зображення, що використовується як засіб привертання уваги покупців, споживачів, глядачів та ін.: Не дзвонять трамваї, не мерехтять барвисті реклами, не співають авто… (О. Гончар).
Саме в цьому значенні реклама може заступатися словом афіша, що означає «оформлене певним чином оголошення про концерт, виставу, лекцію і т. ін.» І реклама, і афіша — іншомовного походження: реклама — від латинського reclamo — «голосно кричати, вигукувати» (щоб привернути увагу до чогось); афіша — від французького afficher — «прибивати до стінки, розголошувати».
Похідні утворення від цих слів відрізняються сполучуваністю: рекламна вітрина, рекламний щит, але афішна тумба, афішна дошка.
Дієслова рекламувати та афішувати крім подібності мають і суттєві відмінності.
Рекламувати (у переносному значенні) — «поширювати відомості про кого-, що-небудь, надмірно розхвалювати когось, щось для створення популярності»: Стільця для трибуни дав йому власник крамниці, щиро повіривши, ніби Куделя хоче рекламувати його першосортний крам (І. Кулик). Афішувати — «виставляти що-небудь напоказ; привертати загальну увагу до чого-небудь»: Таки, мабуть, я сів у калюжу! Не варто було афішувати свою затію… Галка журив себе і водночас заспокоював (П. Автономов).

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space