РЕКЛАМА — РЕКЛАМАЦІЯ

Що в них спільного? Чим вони розрізняються? Досить цікава доля у цих близькозвучних, але зовсім різних за значенням слів.
Зауважимо, що ці слова — приклад того, як можуть розійтись у своїх значеннях лексеми, що походять від одного кореня. І реклама, і рекламація утворені від латинського дієслова reclamo, але від різних його значень.
Іменник реклама — від «голосно кричати, вигукувати». Його буквальний смисл «вигуки торговців» (які закликають купити якийсь товар). В українську мову ввійшло за посередництвом французької та німецької. Макс Фасмер, автор «Этимологического словаря русского языка», зауважує, що первинний зміст слова реклама пов’язаний з голосним підзиванням сокола ловчим під час соколиного полювання. Отже, ядро значення цього слова — активне привертання уваги до чогось.
Тлумачний словник виділяє значення сучасного слова реклама: перше — «популяризація товарів, видовищ, послуг і т. ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників і т. ін.» Напр.: торговельна реклама, театральна реклама.
Друге значення — це «конкретне зображення, оголошення, плакат, що використовується для привертання уваги споживачів товару тощо», напр.: газетна, телевізійна реклама, радіореклама і под.
Слово рекламація походить від іншого значення латинського дієслова reclamo: «кричати проти, голосно заперечувати, криком виражати обурення». Латинське reclamatio — «голосне заперечення, засудження» — й поклало початок сучасному рекламація — «претензія, протест проти недоброякісної продукції». Рекламація стосується сфери торговельновиробничих відносин.
Це слово вживається в книжній мові, коли треба офіційно висловити претензії, скарги щодо придбаного товару, зробити заяву про відшкодування збитків. Напр.: надіслати рекламацію на недоброякісну продукцію, одержати рекламацію на виготовлені деталі.
Слова реклама і рекламація мають різні словотворчі можливості. Іменник реклама входить до досить численної групи кореневих утворень з близькими значеннями: рекламувати — «популяризувати що-небудь, повідомляти про щось засобами реклами»: рекламування, рекламний — рекламний плакат, рекламний щит; рекламіст, рекламістка — «той, хто складає і оформляє реклами».
У іменника рекламація словотворчі зв’язки вужчі: утворений від нього прикметник рекламаційний вживається переважно як термін, наприклад, рекламаційний лист, рекламаційні дефекти.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space