ПРАЦЕДАВЕЦЬ — РОБОТОДАВЕЦЬ

Одне із значень слова робота таке: ‘праця, заняття, служба на якомусь підприємстві, якійсь установі як засіб існування, джерело заробітку’. Слово праця за змістом ширше, ніж робота, хоча частина їхніх значень збігається і вони вживаються як синоніми. Інша річ, що при сполучуваності ці іменники не є взаємозамінними. Наприклад, у висловах маю гарну роботу, іду на роботу, робота мене влаштовує і т. ін. слово робота не можна замінити на праця.
А як поводяться ці іменники при словотворенні, зокрема, як утворити іменник від дієслівного словосполучення давати роботу? У сучасних словниках наявна похідна лексема працедавець із ремаркою « рідко» та значенням ‘ те саме, що роботодавець’. Водночас словники подають тлумачення слова роботодавець: ‘той, хто дає, пропонує кому-небудь роботу, наймає робочу силу’. Отже, з огляду на усталеність словосполучень надавати роботу, пропонувати роботу, слово роботодавець має право на існування.
Світлана Бибик

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space