І. І. КОВАЛИК

«СЛОВОТВОРЧИЙ» ЧИ « СЛОВОТВІРНИЙ»?

Кожна галузь людських знань у процесі її формування і розвитку намагається створити свою чітку систему наукових понять і термінів. Дериватологія ( словотвір) у наш час стала самостійною лінгвістичною дисципліною з власною системою дериватологічних понять і термінів. Усім нам добре відомо, що кожний науковий термін повинен мати у даній галузі знань виключно одне термінологічне значення. Щодо цього не відразу пощастило двом термінам « словотворчий» і « словотвірний». У 50— (60- ті роки перевагу віддавали терміну «словотворчий» на означення того, що бере активну участь у процесі словотворення, наприклад словотворчий корінь ( афікс, суфікс, інфікс, конфікс, постфікс, інтерфікс тощо), а також на означення того, що має те чи інше відношення до словотвору взагалі: словотворчий тип ( клас, розряд, аналіз), словотворча категорія ( система, структура) тощо. Такий стан, очевидно, не відповідав принципам сучасної термінологічної науки. Тому останнім часом і увійшло в обіг два терміни — « словотворчий» і « словотвірний». Перший уживається на означення ресурсів мови, які беруть активну участь у процесі творення слів: словотворчий корінь ( афікс, суфікс, інфікс, конфікс, постфікс, процес) тощо. Другий використовується виключно на позначення того, що має інше ( несловотворче) відношення до словотвору: словотвірний тип ( клас, аналіз), словотвірне значення ( дослідження), словотвірна модель (категорія, характеристика) тощо. Таке розрізнення двох термінів зафіксоване в « Словаре славянской лингвистической терминологии» (Прага, 1977). Про це слід пам’ятати всім, хто займається питаннями сучасного словотвору.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space