Оскільки [ літературна мова] є продуктом свідомого регулювання принципів вибору мовних засобів, то прогнози щодо сучасної мовно-літературної практики слід будувати на об’єктивних наукових даних, якомога абстрагуючись від суб’єктивних оцінок..
(С. Єрмоленко // Рідне слово. — Вип. 6, 1972)

ПИШЕМО ЕСЕМЕСКУ ЧИ SMS-КУ?

У сучасній мовній практиці не усталилося написання слова на позначення повідомлення, яке надсилається з мобільного телефону. Можна зустріти написання великими літерами, малими, латинською графікою, українською, з нарощуванням і без нього, абревіатурою з великих літер і з малих ( СМС, SMS, смс, sms, есемеска, sms-ка, смс-повідомлення, sms-повідомлення). Як же правильно?
Щоб визначити, який із вказаних варіантів написання відповідає нормам української мови, варто почати з походження назви. Як відомо, слово SMS — це абревіатура від англійського вислову Short Message Service — дослівно ‘ служба коротких повідомлень’ (тобто організація, яка займається передаванням невеликих текстових повідомлень). Одразу поставимо запитання: чи може використовуватися абревіатура SMS в українській мовній практиці? Ймовірно, ні, оскільки для будь-яких слів мова має власні ресурси — у нашому разі свою абетку. Звичайно, нове слово часто засвоюється мовою у тому вигляді, в якому існує в мові-«оригіналі». Наше слово належить до нових, тому не дивно, що мовці при написанні часто послуговуються латинкою. Однак з огляду на активну експлуатацію майже в усіх стилях сучасної української літературної мови можна передбачити, що це слово набуде «українського вигляду», тобто записуватиметься українською абеткою. Адже використовувати для назви поширеного у соціумі поняття чужу мову — нелогічно. Тому рекомендуємо писати цю назву українськими літерами.
Спробуймо написати цю назву по-нашому. Можливо, варто просто в абревіатурі замінити літери на українські — СМС? Одразу впадає в око, що абревіатура СМС не відповідає перекладеній з англійської мови українській назві, адже це — служба коротких повідомлень (абревіатуру СКП на позначення повідомлень із мобільного телефону в мовній практиці не використовують узагалі). Правда, такі прецеденти невідповідності абревіатури і розшифрованої назви в мові існують. Наприклад, абревіатура НАТО (в англійській NATO — North Atlantic Treaty Organization) означає ‘ Організація Північноатлантичного договору’.
Нерідко у мовній практиці трапляється й написання абревіатури малими літерами. У мові є чимало таких прикладів. Здебільшого абревіатура за першими літерами складається з великих літер, проте, якщо мовну традицію вживання абревіатури з малими літерами активно підтримує мовна практика, то таке слово кодифікується як слово-абревіатура з малими літерами. Яскравим прикладом цього є абревіатурне позначення вищого навчального закладу. Раніше мовці послуговувалися абревіатурою вуз ( яка, ймовірно, запозичена з російської мови, бо в українській мові немає слова учбовий), тепер же це слово — ВНЗ. Отже, написання слова-абревіатури малими літерами — звична мовна практика.
Тобто послуговуватися словом смс можна. У розмовній мові часто використовують фонетичний варіант запису — есемеска. Проте такий варіант стилістично маркований, а тому можливий лише в розмовному стилі.
А тепер спробуймо вирішити цю проблему ще з іншого погляду. Ми знаємо, що означає смс, однак чи можна його ототожнювати з поняттям ‘ повідомлення’, адже є ще й інші назви на позначення дій, пов’язаних із цією службою сервісу, де слово смс використовується як прикладка ( напр., смс-голосування)? Як показує мовна практика, якихось застережень щодо використання власне слова смс немає.
Нарощування до слів, написаних іншою графікою, — це спроба адаптувати іншомовне слово до нашої вимови ( отримав sms- ку). Такі самі нарощування є й у словах, написаних по-українському.

І останнє: якого роду іменник смс? Якщо брати до уваги значення цього слова, а також використання його у мовній практиці, це слово — середнього роду. Тому кажемо: нове смс, надіслане смс. А от розмовний варіант есемеска — за усіма формальними ознаками — жіночого роду.
Сьогодні жоден із розглядуваних варіантів написання слова ще не зафіксований у словниках. Однак, як свідчить мовна практика і практика адаптування нових слів до нашої мови, найбільш безболісно вписується в лексикографічний контекст саме слово смс.
Сергій Чемеркін

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space