СПОЖИВНИЙ — СПОЖИВЧИЙ

Ці слова-пароніми подібні за звучанням і морфологічною будовою, а тому викликають труднощі у практиці слововживання. Споживний і споживчий — споріднені слова, що мають спільну смислову частину пожив. Із « Словаря…» за ред. Б. Грінченка та СУМ дізнаємося, що пожив(а) — це те, що їдять, п’ють; їжа, а також харчові запаси, продовольство.
Слово споживний означає ‘ який стосується споживання, придатний для нього; їстівний’ і вживається у побутовій сфері (споживні гриби, споживна принада ласощів і под.), а також в економічних терміносполуках споживна вартість, споживний фонд.
Значення лексеми споживчий підказує, що ті чи інші реалії служать для задоволення потреб споживання. Отже, для соціально-економічної сфери характерні вирази споживчий кошик, споживчі ціни, споживче товариство, споживчі товари, споживча якість металу і под., а також Закон про захист споживчого ринку. Мовна практика засвідчує, що паралельно вживаються вислови споживна (і споживча) властивість продукції.
Світлана Бибик

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space