СУВЕРЕНІТЕТ

Буває так, що слова є в словнику, але в поетичній мові вживаються рідко, функціонують здебільшого у мові спеціалістів. Але коли в них виникає потреба, ними починають послуговуватися активно, часто не цілком розуміючи їхнє значення. Таким, наприклад, до певного часу було слово суверенітет чи пов’язані з ним суверенний, суверенність. У радянські часи такі слова мали дещо абстрактний характер. В тогочасних умовах їх уживання іноді було не цілком правомірним. Наприклад, могли говорити про обмежений суверенітет соціалістичних країн. Ось як визначає слово суверенітет словник іншомовних слів у середині 70- х років: «незалежність держави, що полягає в її праві за власним розсудом розв’язувати свої внутрішні й зовнішні справи, без втручання в них будь-якої іншої держави. Суверенітет є політичною та юридичною ознакою держави». Словник української мови в 11-ти томах так тлумачить це слово: ‘незалежність і самостійність держави в її зовнішніх та внутрішніх справах’.
В українську мову слова суверенітет, суверенний, суверенність прийшли складним шляхом, що зумовило певні фонетичні зміни. Найближчими ланками є французька й німецька мови. А першоджерелом — латинська, яка здавна є для багатьох мов джерелом численних юридичних термінів. Латинське слово суперанус означало ‘ правитель’. Виникло на основі слова супер, що означало’ зверхність, найвищий ступінь’ тощо. Звернімо увагу на такі слова, як супермен, супереліта, супермаркет, супертанкер тощо, в складі яких вживається цей елемент. Отже, первісне значення латинського терміна — ‘ найвищий правитель’, ‘найголовніший правитель’. Саме на його основі й сформувалося значення сучасного слова суверенітет. До речі, своєю кінцівкою воно співзвучне із словами на зразок менталітет, нейтралітет, паритет тощо.
Активно слово суверенітет зазвучало в українській мові в другій половині 80- х років, коли була прийнята Декларація про державний суверенітет України. Зрозуміло, що тоді суверенітет був обмежений, можна сказати, декларативний, чому й відповідала назва документа — декларація. Але через рік Верховна Рада України прийняла Акт проголошення незалежності України. Тепер 24 серпня ми святкуємо День незалежності України.
У Словнику синонімів української мови слова суверенітет ще нема. Але до слова незалежний наведено такі синоніми: самостійний, вільний ( вольний), суверенний, свобідний. Для слова незалежність маємо синоніми воля, свобода, самостійність. У цьому ряду могли б бути й слова суверенність, суверенітет. Слово суверенітет має строгіше — юридичне — значення порівняно з іншими словами.
Віктор Ткаченко

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space