ШЛЯХЕТНА ЖІНКА

«Що означає вислів шляхетна жінка?» — запитують нас.
Вислів шляхетна жінка вживають щодо добре вихованої, витонченої, елегантної особи жіночої статі. У змісті цього словосполучення наявна висока оцінка, яку забезпечує саме означення шляхетна. Прикметник шляхетний утворено від іменника шляхта — ‘дрібне дворянство колишньої феодальної Польщі’, ‘польське дворянство взагалі’, зокрема, в минулому — ‘ дворянство України, Білорусії, Литви’. У словнику Павла Білецького-Носенка слово шляхта пояснюється також як ‘ однодворець, що платить оброк поміщикові’. Водночас прикметник шляхетний може пов’язуватися з іменником шляхтич — ‘ дворянин’. Саме так пояснює утворення слова шляхетний академічний «Словник української мови», подаючи його тлумачення як ‘ аристократичний, дворянського походження’, ‘властивий шляхті, аристократам’, ‘дворянський’. У цьому значенні слово шляхетний вживається у творах Лесі Українки, Панаса Мирного та багатьох інших письменників.
Водночас слово шляхетний має і переносне значення: ‘той, що відзначається високими моральними якостями’, ‘добре вихований; благородний’, ‘витончений, елегантний; вишуканий’. Свого часу ці риси були притаманні представникам вищих верств населення, які належали до шляхетних, благородних родів. Згодом цей зв’язок став слабшим, і слово шляхетний почали вживати безвідносно до походження, просто як характеристика людини з високими моральними якостями.
У вказаному значенні слово шляхетний часто вживається в творах І. Франка, О. Гончара, Ю. Яновського, С. Чорнобривця, Р. Іваничука, трапляється в публіцистиці: Пані Тереза в який раз оповідає гостям про своє шляхетне походження (С. Чорнобривець); Владек приходив кожен день. Гарний, шляхетний, брав її за руку, говорив про свої почуття (Р. Іваничук).
Треба зазначити, що слово шляхетний у цих і подібних контекстах взаємодіє зі словом благородний, яке в українській і російській мовах раніше теж мало значення ‘дворянський’, ‘аристократичний’ (порівняймо, наприклад, — Інститут шляхетних дівчат, рос. Институт благородных девиц та ін.). У сучасній мові воно відійшло від цього значення і вживається переважно на позначення високих моральних якостей людини.
Отже, легко зрозуміти, що слово шляхетність позначає сукупність усіх тих позитивних рис, які передаються словом шляхетний.
Надія Сологуб

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space