Ф. Я. СЕРЕДА

ТЕЛЕВІЗОРНИЙ ЧИ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЗАВОД?

У газеті « Радянська Україна» за 6 вересня 1968 року є такі рядки: «Плановість у підготовці заводських кадрів дасть змогу налагодити і чітку організацію навчального процесу. На такому підприємстві, як Львівський телевізійний завод, де працює переважно молодь, де вся робота регламентована конвейєром і ритмом, це має особливе значення». А підзаголовок кореспонденції звучить так: «Як на Львівському телевізорному заводі здійснюють план соціально-культурного розвитку» (підкреслення наше. — Ф. С.).
Читачі запитують: «Як же правильно, — телевізорний чи телевізійний завод?». Звернімося до фактів.
В українській мові є порівняно багато іменників іншомовного походження на -ор, -тор (-атор) та іменників на -ія, від яких утворюються прикметники з суфіксом -н-ий, напр.: інкубатор — інкубаторний, інкубація — інкубаційний; індуктор — індукторний, індукція — індукційний; карбюратор — карбюраторний, карбюрація — карбюраційний; комутатор — комутаторний, комутація — комутаційний; пастеризатор — пастеризаторний, пастеризація — пастеризаційний; сепаратор — сепараторний, сепарація — сепараційний; трансформатор — трансформаторний, трансформація — трансформаційний тощо. Іменники на -ор, -тор (- атор) означають, як правило, назви конкретних предметів-апаратів, а прикметники на -ний, що утворені від них, мають загальне значення — « той, що відноситься до предмета, названого твірною основою»: інкубаторна станція, індукторна катушка, карбюраторний завод ( цех), ізоляторний завод ( цех) тощо. Іменники на -ія мають загальне абстрактне значення, називаючи переважно процеси дії. Наприклад, інкубація — процес штучного виведення курчат в інкубаторах; індукція — збудження електричної і магнітної енергії під впливом магнітного поля або наближення зарядженого електричного тіла; карбюрація — насичення негорючого газу [ повітря] парою вуглецевих речовин (наприклад, бензину), що дає вибухову суміш і под.
Лише інколи іменники на -ор, -тор (- атор) мають якесь одне спільне значення з іменниками на -ія. Наприклад, слово ізолятор в електротехніці означає « ізолюючий предмет або речовину». Слово ізоляція теж може означати те саме, що й ізолятор. Проте ізоляція, крім того, означає ще й процес ізоляції, наприклад, ізоляція проводів тощо. Але це поодинокі випадки, коли значення іменників на -ор, -тор (- атор) та іменників на -ія збігаються.
Прикметники, що утворені за допомогою суфікса -н-ий від іменників на -ія, називають ознаку за дією, процесом, вираженими твірною основою іменника: інкубаційний [період], індукційний [струм] — індукційне [нагрівання], карбюраційний [процес] тощо. Так само різняться і значення слів телевізор і телевізія. Перше означає прилад для відтворення переданого на віддалі за допомогою електричних методів зв’язку. Друге означає процес передачі, саму передачу певних об’єктів на віддалі за допомогою електричних методів зв’язку.
Прикметники на -ний, утворені від іменників телевізор і телевізія [телевізорний, телевізійний], не можна сплутувати: телевізорний — той, що стосується телевізора як предмета, приладу, а телевізійний — той, що стосується телевізії — процесу передачі: телевізорний екран, завод, телевізорна упаковка; телевізійна студія, телевізійний спектакль, фільм тощо.
Отже, єдино правильне словосполучення телевізорний завод, а не телевізійний завод.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space