ТРИЗУБ ́ ЧИ ТРИЗУБ? ́

У сучасній українськїй літературній мові складні слова, першим компонентом яких виступає числівник три, дуже часто мають наголос на початковому складі ( на числівнику три), пор. тривірш, тридев’ять, тридесять, тризвук, ́ ́ ́ ́ але трині́г, тричле́н. Початковий наголос такого роду слів є давнім, первісним. У « Словарі української мови» Бориса Грінченка та «Малорусько-німецькому словарі» Євгена Желехівського і Софрона Недільського двоскладові складні слова з першим компонентом три подаються виключно з початковим наголосом, пор. три́конь (у виразі у три́конь « трьома кіньми»), трикут ́ «трикутник», триніг, ́ три́п’ять « п’ятнадцять», тричлен. На ́ жаль, слово тризуб у названих словниках не відбите. Наводиться лише слово тризубець, ́ у якому наголос досить давно перемістився з початкового складу на серединний, як і в інших трискладових словах, пор. триніжок ́ ( але триніг), трикутник ́ ́ ( але трикут). Із ́ пізніших словників, зокрема 20- х і 30- х років слово тризуб подається лише в « Практичному російсько-українському словнику» Григора Сабалдиря (1926 р.), причому з очікуваним початковим наголосом ( тризуб). І ́ хоча в шеститомному « Українсько-російському словнику» (1953-1963 рр.) воно наводиться з наголосом на другому складі ( тризу́б), все ж при вирішенні питання про наголошення цього слова як назви герба незалежної України перевагу слід віддати початковому наголошенню. По-перше, тому,що початкове наголошення двоскладових складних слів із першим компонентом три є дуже характерним для української мови. По-друге, тому, що початкове наголошення згаданих слів ( у тому числі й тризуб) є ́ давнім, первісним, і таке наголошення слова тризуб ́ підкреслюватиме давність цього символу, його міцне історичне коріння. По- третє, тому, що при початковому наголошенні слова тризуб виділяється перший компонент, який в семантичному плані важливіший від другого ( у Київській Русі князівський знак тризуба конкурував із князівським знаком двозуба).
(Віталій Скляренко)

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space