К. В. ЛЕНЕЦЬ

ЗАЙМАТИСЯ, УЧИТИСЯ, НАВЧАТИСЯ

Останнім часом можна дуже часто ( особливо в пресі) натрапити на слово займатися в значенні « вчитися», «навчатися». Автор однієї газетної замітки пише: «Олегу 30 років. Він студент 3 курсу педагогічного інституту. Паралельно займається [ підкреслення наше. — Л. К.] на курсах англійської мови». В розмові мати хвалиться своїй знайомій: «Мій син займається вуніверситеті» (або навіть « занімається»).
Чи відповідає літературній нормі таке вживання цього слова? Чи має займатися таке значення? Ні, дієслово займатися в українській літературній мові не має значення « учитися», «навчатися». Російське заниматься = учиться перекладається українськими учитися, навчатися: Олег учиться ( навчається) на курсах; Мій син учиться (навчається) в університеті.
Коли треба сказати про розумову або фізичну працю взагалі, вживаємо слово працювати. Наприклад, російське он занимался всю ночь перекладається він працював цілу ніч. Російські словосполучення з дієсловом заниматься, які вказують на виконання якоїсь роботи, що є професією працівника, звичайно перекладаються на українську мову відповідними дієсловами: заниматься ремеслом сапожника — шевцювати; заниматься ремеслом портного — кравцювати тощо ( див. «Російсько-український словник», 1948, стаття заниматься та « Українсько-російський словник» АН УРСР у шести томах — відповідні дієслова).
В літературній українській мові дієслово займатися взначенні « виконувати якусь дію», «бути зайнятим» обов’язково вимагає після себе керованого іменника ( або іншої частини мови в ролі іменника) в орудному відмінку: Я тепер, не стільки музикою, скільки літературою займаюся (Леся Українка); Я займався приватними лекціями (М. Коцюбинський); Рота займалась бойовою і політичною підготовкою (О. Гончар); займатися науковою діяльністю (ж. «Наука і життя»); Мені попросту соромно, що Ви так займаєтеся моєю особою (М. Коцюбинський). Тому в обох наведених на початку прикладах напрошується питання: чим займається Олег ( син)?
Форми заніматься українська літературна мова не має зовсім.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space