УХВАЛА — УХВАЛЕННЯ, УЯВА — УЯВЛЕННЯ

У мові розрізняються безсуфіксні іменники жіночого роду та іменник з суфіксом -ення: ухвала — ухвалення, уява — уявлення. Ухвала — це рішення з’їзду, конференції, зборів, наради та ін., винесене внаслідок обговорення яких-небудь питань, резолюція органів державної влади: ухвала конференції, ухвала Ради Європи, ухвала зборів профкому, ухвала сесії Верховної Ради України, соборна ухвала, судова ухвала тощо. Офіційно-діловий стиль послуговується цим словом доволі часто, трапляється воно і в художній літературі: «У Празі 25 березня 1923 року відбулася демонстрація українців-емігрантів проти ухвали Ради амбасадорів у Парижі про прилучення Галичини до Польщі» (Р. Іваничук).
Слово ухвалення є менш поширеним. Воно має і вужчу сферу вживання — здебільшого публіцистичний і художній стилі. Адже основне його значення — це процес прийняття рішення, їх тривалість упродовж певного періоду. Це слово вимагає певного тлумачення, розкриття суті, змісту: ухвалення пропозицій присутніх, ухвалення вимог для техніки безпеки, ухвалення законів. Напр.: «Найістотнішим у цьому процесі [ перегляді традиційних поглядів на стосунки між англо- та франкомовною общинами] було ухвалення ряду законів, спрямованих на поліпшення становища франкофонів у Квебеку» (з газети).
Результатом здатності образно створювати або відтворювати кого- або що-небудь у думках, свідомості є уява. Це абстрактне поняття вживається здебільшого з прикметниковими означеннями: дитяча уява, поетична уява, людська уява. Часто виступає елементом іменних, прикметникових, дієслівних словосполучень: людина з уявою, багатий на уяву, поринути в уяву: «Йому, людині з уявою і темпераментом, аж надто відомі були ці гарячки душі, що могли б його зовсім розхитати, якби він не вмів чинити їм постійного опору, протиставляючи їм волю й звичку панувати над собою, здавна вироблену» (В. Підмогильний).
Слово уявлення як абстрактний іменник закріпилося у мові зі значенням ‘ розуміння або знання чого-небудь, яке ґрунтується на досвіді’. І тому в мові узвичаїлась така його лексична сполучуваність: скласти уявлення, уявлення про будову Землі, уявлення про досягнення біології, уявлення про науку. Такі словосполучення здебільшого вживаються в науково- популярній літературі та публіцистичному стилі: «В основі сучасних промислових методів виробництва монокристалічних волокон лежать уявлення про органічний зв’язок кристалів з реакційним середовищем» (з наук.-попул. літ-ри).
Тетяна Коць

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space