ВАКАНТНИЙ — ВАКАЦІЙНИЙ

Розгляньмо словосполучення вакантна посада та вакаційний період. Чи правильно вжиті у них прикметники? Чи можна сказати вакантний періоді Щоб відповісти на це питання, насамперед з’ясуймо значення слів вакантний та вакаційний.

Передусім зауважимо, що ці спільнокореневі прикметники утворені від різних, хоч і спільнокореневих іменників: вакантний — від вакансія, вакаційний — від вакації. Сьогодні кожному відоме одне із значень слова вакансія — ‘незайнята, вільна посада у штаті установи, організації; вільне місце’. Воно побутує як у писемних стилях, так і в розмовній мові: «Наприкінці сезону на підприємстві з’явилося доволі багато вакансій» (з газ.); «— Вакансія! Художник Павлов подав прохання Траскіну звільнити його з посади вчителя в університеті» (В. Шевчук). Саме від нього й утворено прикметник вакантний, тобто вільний, найчастотнішим сполучуваним іменником якого є місце: «Художня царина — єдина, де всі місця вакантні» (А. Крижанівський); «Заготуйте проект на заміщення вакантних місць» (О. Сизоненко); «В … дворянському інституті є вакантне місце вчителя фізики» (В. Канівець).

Менш відоме слово вакації, яке тлумачиться як застаріла назва канікул, відпустки — часу, вільного від навчання чи роботи. Воно вживається здебільшого у мові творів класичної літератури або ж стилізованих текстах, які розповідають про події давніх літ: «Чи ви скінчили академію, чи тільки приїхали на вакації?» (І. Нечуй-Левицький); «Життя в гімназії завмерло: всі роз’їхались на вакації» (В. Канівець). Від цього іменника утворено прикметникову форму вакаційний — ‘канікулярний, відпустковий’, яка, хоч і рідко, але всетаки трапляється в художньому стилі: «Тільки раз на три роки мій батько діставав довшу вакаційну відпустку» (М. Грушевський).

Отже, цілком зрозуміло, що словосполучення вакантний період чи вакаційне місце позбавлені змісту. Правильно казати вакаційний період, вакантне місце. До того ж наведені прикметники різняться ще й стилістичним забарвленням. Вакантний -належить до термінологічної лексики (вакантна посада), а вакаційний, як слово застаріле, є виразно маркованим. Замість нього в офіційно-діловому стилі послуговуються нейтральним нормативним синонімом канікулярний.

Галина Сюта

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space