ВІДЧУТТЯ — ПОЧУТТЯ — ЧУТТЯ

Часом кажуть: «Я почуваю запах»‚ «Я відчуваю невиразний неспокій». Чи правильно вживаються тут дієслова почуваю і відчуваю?
Спробуймо розібратися‚ що людина відчуває або почуває. «Психологічний словник» (за ред. В. І. Войтка‚ К.‚ 1982) подає таке тлумачення термінів: «Відчуття — психічний процес‚ що полягає у відображенні мозком властивостей предметів і явищ об’єктивного світу‚ а також станів організму при безпосередньому впливові подразників на відповідні органи чуття» (с. 29). Тобто відчуття відображають властивості речей і явищ‚ які існують незалежно від людини. А « Почуття — психічні стани і процеси‚ в яких відображено емоційний бік духовного світу людини‚ її суб’єктивне переживання подій і емоційне ставлення до навколишньої дійсності» (с. 129). У почуттях ми переживаємо своє ставлення до навколишніх речей і явищ. Відчуття говорять про самі речі‚ а почуття — про те‚ як людина ставиться до цих речей‚ який стан вони викликають у ній. Точне термінологічне значення зафіксоване в таких словосполученнях: відчуття зорові‚ слухові‚ дотикові‚ нюхові‚ смакові‚ відчуття болю‚ тепла і т. п.; почуття неусвідомлене‚ радості‚ кохання‚ сорому та ін.
То ж повернімося до згаданих висловів. Чи можемо ми почувати запах або відчувати неспокій? Запах — це відчуття‚ тому: «Я відчуваю запах»‚ а невиразний неспокій — це почуття‚ тому: «Я почуваю неспокій» або « У мене почуття неспокою».
Інший приклад: «Я чую звук‚ і він збуджує в мені радісне почуття. Але радість‚ яку я почуваю‚ існує тільки в мені. Коли б я не чув звуку‚ то не радів би». Саме таке розрізнення значень споріднених слів ілюструють приклади у « Словнику української мови»: «Приємно відчувати запах прілого листя і соснової смоли» (СУМ‚ І‚ с. 662) Або ще приклад з творів І. Нечуя-Левицького: «Вона в той час не почувала сорому перед матір’ю» (СУМ‚ VII‚ с.474).
Звичайно при виборі згаданих вище іменників ( і відповідних дієслів) виникають певні труднощі‚ бо у загальновживаній мові ці слова — багатозначні‚ на відміну від однойменних психологічних термінів‚ для яких характерна однозначна чітко визначена дефініція. Тому й трапляються в текстах випадки « переплетення» значень‚ пор. «Я почуваю запах диму‚ — сказала стурбовано Тайах» (Ю. Яновський)‚ «Як тільки ніж шурнув по волоссю й до ніг Соломіїних впало перше пасмо кіс‚ вона почула якийсь біль у грудях» (М. Коцюбинський)‚ «Відчуття глибокого спокою і діловитої зосередженості не залишало його» (І. Ле і О. Левада).
Сьогодні‚ мабуть‚ як і завжди‚ актуальні й вагомі мають бути поняття‚ пов’язані з почуттям добра‚ істини‚ справедливості. Ці почуття стосуються морально-етичних категорій ( у психології йдеться саме про моральні почуття). У загальновживаній мові‚ на відміну від спеціальної‚ наукової‚ слово почуття можна замінити синонімами. «Практичний словник синонімів української мови» С. Караванського ( К.‚ 1993) подає такий синонімічний ряд до слова « почуття — чуття‚ почування‚ емоції‚ поривання душі; (міри) усвідомлення‚ розуміння; (небезпеки) передчуття; (гумору) схильність до; любов‚ кохання». Отож‚ можна сказати не почуття добра‚ а усвідомлення‚ розуміння. Такий висновок дуже важливий‚ бо саме таке усвідомлення дозволяє людині розв’язати суперечності реального життя. У своїх вчинках людина має керуватися розумінням‚ усвідомленням того‚ що треба робити добро. Відомий учений і мовознавець П. Білецький-Носенко писав: «Думай добро‚ роби добро і буде добро». Це розуміння‚ усвідомлення‚ почуття має бути притаманне людині.
На перший погляд‚ близьке за значенням до слів відчуття‚ почуття виступає і слово чуття. Як термін він має чітке трактування. Сучасні лексичні норми визначають таку його сполучуваність: чуття мови‚ чуття колективу‚ художнє чуття‚ естетичне чуття та ін. Не зовсім точно вживати вислови чуття зору‚ чуття смаку‚ вібраційне чуття та ін.‚ які позначають відчуття зорові‚ вібраційні тощо.
У психології термінологічного змісту набув вислів шосте відчуття‚ який саме в такій формі усталився в сучасній мовній практиці.
(Леся Веклинець)

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space