ВІДНОСНО — СТОСОВНО — ЩОДО — З ПРИВОДУ

Спробуймо протягом якогось часу постежити за мовою своїх колег, друзів, прислухатися до радіо- і теленовин або ж звернути увагу на писемну мову найрізноманітніших жанрів. Легко при цьому пересвідчимось, що функціонування цих синонімічних прийменників є активним. І — не менш проблематичним, стилістично « підступним». Адже не завжди вони уживаються доречно, відповідно до сучасної літературної норми. При цьому найпоширенішою помилкою є скальковане з російського относительно слововживання відносно: «Сторони погодилися відносно скасування квот»; «Обговорено акти національного законодавства відносно охорони і використання пам’яток історії»; «Прийнято остаточне рішення відносно транзиту». Такі огріхи надто часто трапляються у мові навіть тих джерел інформації ( і найперше — ЗМІ), що покликані слугувати взірцем чистоти, милозвучності і стилістичної доладності державної мови. За її ж нормами у таких випадках варто казати і писати стосовно, щодо: щодо скасування квот; стосовно охорони і використання пам’яток історії, рішення стосовно транзиту; Слід остерігатися непродуманих, імпульсивних реакцій на ті чи інші акції, здійснені стосовно України.
Ужиті у цих ілюстраціях синонімічні прийменники щодо та стосовно загалом є взаємозамінними: обидва слова мають виразне забарвлення книжності, підкресленої офіційності.
Порушенням чинної норми є також уживання замість щодо, стосовно граматичного покруча- штампу по відношенню до…
Зрозуміло, що воно, зумовлене невдалим наслідуванням російського по отношению к.., для української мови є грубою помилкою: «По відношенню до України ввізне мито не встановлюється»; ««о відношенню до зарубіжних партнерів» і под. Таких конструкцій варто уникати, послуговуючись прийменниками стосовно, щодо ( стосовно України, щодо зарубіжних партнерів).
Останнім часом спостерігаємо тенденцію витіснення на периферію мовного вжитку прийменника з приводу як « неукраїнського». Однак він зафіксований у сучасних словниках і досить активно вживається у різних функціональних стилях: «Думки, що висловлювались з цього приводу, були найрізноманітніші».
Галина Сюта

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space