ВИПРОБНИЙ — ВИПРОБУВАННЯ — ВИПРОБОВУВАНИЙ

В українській мові семантику ‘ призначення для випробування чого-небудь’ передає слово випробний: випробний термін, випробна напруга, випробний політ, випробний центр, випробний полігон, випробні стенди, випробні таблиці. Наприклад: Контрольні штанги для випробування ізоляторів… поділяються на випробні і вимірювальні ( з наук.-попул. літ-ри); Деякі вітчизняні машини успішно витримали іспит у міжнародних випробних центрах і дістали відповідні сертифікати (з газ.).
Від відносного прикметника випробний слід відрізняти дієприкметники випробoвуваний, випробуваний ́ ( від випробувати ́ — доконаний вид), випробуваний ́ ( від випро́бувати — недоконаний вид). Пор.: випробувані ́ і випробувані ́ ліки, випробувані ́ люди, ви́прoбувані ідеї, випробувані ́ прилади.
Мовна практика засвідчує вживання ненормативного слова випробувальний замість випробний у словосполученні випробувальний термін. Його не фіксує жоден словник, а натомість словники рекомендують вислів випробни́й ́ термін.
Тетяна Коць

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space