М. ГРИГОРАШ

ВІРШ — ПОЕЗІЯ — СЛОВА—ТЕКСТ

Відомо, що існує кілька синонімів на позначення пісенних текстів. Це вірш, поезія, слова, текст. Який з них найбільше відповідає потребам сучасного мовного спілкування? Як правильно оголошувати пісні по радіо та телебаченню?
Найбільш поширеним є таке оголошення: «музика Ігоря Поклада, вірш Юрія Рибчинського». Але іноді ми можемо почути замість вірш вірші. Варто розібратися, чи є вираз пісня на вірші калькою російського словосполучення песня на стихи. Адже російське стихи в даному випадку означає стихотворение (тобто один поетичний твір), а не стихотворения; українське ж вірші — обов’язково множину. Українське слово вірш має два значення, зафіксовані Словником української мови ( далі — СУМ. — 1. — С. 682): 1) «невеликий поетичний твір, написаний ритмізованою мовою, найчастіше з римуванням рядків»: «І довелося знов мені На старість з віршами ховатись» (Т. Шевченко); «Я іду в Лисиче і з тремтінням Перший вірш в редакцію несу» (В. Сосюра); 2) «одиниця ритмізованої поетичної мови, що складається з певної кількості стоп, з чергуванням наголошених і ненаголошених складів; рядок» (напр.: александрійський вірш). Слово стих в російській мові має друге з наведених вище значень. Отже, калька пісня на вірші з’являється внаслідок багатозначності слів вірш (в українській мові) і стих (у російській) і, очевидно, виникла вона під впливом російської мови. Зрозуміло, що такого вислову треба уникати як в офіційному, так і в розмовно-просторічному стилях.
Можлива і така форма оголошення пісні: «музика Ігоря Шамо, поезія Любові Забашти», тобто не вірш, а поезія. Справді, одне із значень слова поезія — « окремий твір, написаний ритмізованою мовою; вірш» (СУМ. — 6. — С. 764), напр.: «Є така поезія Верлена, Де поет себе питає У гіркому каятті: Шалений! Що зробив ти зі своїм життям?» (М. Рильський). Тут поезія — синонім до слова вірш. Але в переносному значенні слово поезія означає « що- небудь прекрасне, величне, піднесене, що глибоко впливає на почуття, уяву»: «Я ніби чую, як над цими велетнями витає дух Байрона, Гете, Руссо,’ Вольтера, цих велетнів людського духу, котрі топтали стежки на цих горах своїми ногами, дивились на них, надихались в цих дивних горах духом поезії» (І. Нечуй-Левицький). Називати вірш поезією, хоч це і синоніми, — неточно. Поезія — це вже згадувані вище вірші Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Павла Тичини, Максима Рильського, Володимира Сосюри, Бориса Олійника… Перелік можна продовжувати.
Що ж стосується синонімів слово і текст, які також використовуються для оголошення пісень по радіо і телебаченню (« музика О. Білаша, слова А. Малишка»), існує думка, що більшість поетів не погоджуються з тим, що їхня поезія — хай і для пісень! — це просто слова або текст. Дивимось у словник: «Слово. Тільки мн. Літературний текст до вокального твору» (СУМ. — 9. — С. 371) ; «Максим Рильський — це той радянський поет, на слова якого українські композитори написали найбільше творів» (Мистецтво). Одне із значень слова текст — знову-таки «слова до музичного твору» (СУМ. — 10. — С. 57): «Найбільше шансів на успіх має пісня, в якій тісно, органічно поєднується красива мелодія з повноцінним текстом» (Рад. літературознавство). Як бачимо, нічого образливого в цих словах немає. Вірш, слова, текст (пісень) — це абсолютно рівнозначні синоніми. Тільки поезія, завдяки високому емоційному звучанню, хоч і є синонімом наведених вище слів, — найбільш відповідальне і зобов’язуюче слово, тому що не кожен вірш можна називати поезією.
Авторам сучасних пісень варто також пам’ятати висловлення М. Рильського з приводу пісні: «Тільки тоді, коли словесний текст і музична мелодія з’єднуються у співака в суцільну і нерозривну гармонію, маємо перед собою справді високе явище мистецтва, поставленого на службу народові. Слова й мелодія — два крила одного птаха, і лише одностайним їх змахом підіймається співак на осяйну верховину краси».

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space