ЧИ ВІДОКРЕМЛЮЮТЬСЯ ОБСТАВИНИ, ЩО ПОЧИНАЮТЬСЯ СПОЛУЧЕННЯМ СЛІВ НА ВІДМІНУ ВІД, ВІДПОВІДНО ДО, НА ПРОТИВАГУ, ЗАЛЕЖНО ВІД, ПОРІВНЯНО З, ВСУПЕРЕЧ?

У книжних стилях поширені ускладнені прості речення із обставинами, що починаються сполученням слів на відміну від, відповідно до, на противагу, згідно з, залежно від, порівняно з, всупереч. Залежно від місця такої обставини в реченні, від її інтонаційного виділення вона може відокремлюватися комами.
Якщо речення розпочинається зворотом із зазначеними словами, існує тенденція цей обставинний зворот не відокремлювати. Наприклад: На відміну від свого попередника Петренко не нехтував думкою колективу; Відповідно до надісланих запрошень сформували секційну роботу; На противагу виступам адвокатів журналісти висловлювалися дуже коротко; Всупереч правилам засідання розпочали в другій половині дня.
Обставинні звороти, що стоять усередині речення і відповідно наголошуються, відокремлюються з обох боків: Журналісти, на противагу виступам адвокатів, висловлювалися дуже коротко; Петренко, на відміну від свого попередника, не нехтував думкою колективу.
Відокремлюються зазначені обставини, якщо стоять безпосередньо після особового займенника: Він, на відміну від інших учнів, приходив до школи дуже рано.
Виділення зворотів комами зумовлене потребою наголосити зміст, підкреслити протиставлення предметів, явищ, пор.: На відміну від інших речовин, вода при замерзанні розширюється (з підручника); Числівник один, на відміну від інших числівників, змінюється за відмінками й родами (з підручника).
Так само поводять себе звороти, що починаються словами порівняно з, залежно від, пор.: Порівняно з минулим роком збільшився урожай зернових культур; Залежно від результатів проведених змагань було нагороджено п’ять випускників нашої школи.
Завжди відокремлюються звороти із дієприслівниками незважаючи на, почавши від. Наприклад: Незважаючи на пізній час, вулиці були заповнені демонстрантами; Почавши від центральних вулиць, подбали про загальний вигляд міста.
Отже, на відокремлення другорядних членів речення впливає інтонаційне виділення цих членів, позиція в реченні щодо особового займенника, розташування між головними членами речення, а також наявність дієприслівників у складі обставин.
Світлана Єрмоленко

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space