ЗАСІДАННЯ — КОЛЕГІЯ — РАДА — НАРАДА

Усі слова активні в сучасній діловій практиці і можуть позначати як зібрання, що колективно вирішує певні питання порядку денного, так і орган, групу людей, офіційно об’єднаних для розв’язання конкретних проблем у якій-небудь сфері діяльності суспільства.
В українській лексикографії із цих слів першим було зафіксоване у « Словарі…» за ред. Б. Грінченка рада — ‘2) Совhтъ, совhщаніе, собраніе, сходка’. Воно відоме з часів козаччини у словосполученнях чорна рада, судня рада.
У сучасній українській літературній мові рада — це (1) ‘ спільне обговорення яких- небудь питань, обмірковування чого-небудь із кимсь’ (СУМ VIII, 426). Отже, вчена рада, редакторська рада, науково-технічна рада і под. Ці самі словосполучення вживаються для позначення (2) ‘ колегіального органу якої-небудь організації, установи чи самої установи, що розпоряджається, керує ким-, чим-небудь або радить у чомусь’ (СУМ VIII, 427), напр.: вчена рада Інституту української мови НАН України, науково-технічна рада Дослідно- конструкторського бюро геофізичного приладобудування. Відома й назва міжнародної організації Рада Європи. Слово рада є компонентом назви державного органу влади — Верховна Рада України.
Синонімами лексеми рада у першому значенні є слова нарада, засідання, перше з яких було зафіксоване в « Словарі…» за редакцією Б. Грінченка (‘ совhщаніе’: II, 514). Слова нарада, засідання вживаються у словосполученнях організувати нараду, провести нараду, нарада представників земляцтва Волині, нарада директорів підприємств легкої промисловості тощо та засідання вченої ради, засідання кафедри, засідання відділу, засідання комісії, засідання правління, засідання бюро, засідання клубу тощо.
Слово засідання має ширше значення (‘ зібрання певного кола людей — членів якого- небудь органу, представників якоїсь організації — для обговорення і вирішення чогось’, — СУМ III, 308), ширшу сполучуваність, оскільки позначає взагалі форму групового, спільного вирішення тих чи інших питань.
Іншомовне слово колегія у значенні ‘ органи центрального управління’ відоме з часів Російської імперії, власне з XVIII століття.
Сьогодні в українській мові ця лексема позначає й ‘ офіційно визначену групу осіб, які утворюють певний адміністративний, розпорядчий або дорадчий орган’ (СУМ IV, 217), що робить її синонімом слова рада у 2 значенні. Напр.: професорська колегія, колегія Міністерства охорони здоров ‘ я, редакційна колегія газети і под.
Це слово вживається й стосовно об’єднання фахівців, як-от: колегія адвокатів (наприклад, офіційна назва Колегія адвокатів Оболонського району м. Києва; Київська міська колегія адвокатів), колегія підприємців ( Колегія підприємців м. Києва; ГО « Колегія підприємців м. Львова»).
Отже, слова аналізованого синонімічного ряду розподілилися в сучасній українській літературній мові за сферами та рівнями державної та професійної діяльності членів суспільства.
Світлано Бибик

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space