КОЛИ ВИДІЛЯТИ КОМАМИ СЛОВО ЗОКРЕМА

В Українському правописі сформульовано правило про вживання коми « для виділення зворотів, що обмежують зміст усього речення й починаються словами крім ( опріч), за винятком, особливо, включаючи, замість, наприклад, навіть, зокрема і под., якщо вони виразно інтонаційно відокремлюються» (§ 118, п. 16). Таке формулювання правила орієнтує мовця на те, щоб ураховувати інтонацію для відокремлення відповідних зворотів, тобто речення з такими зворотами можуть мати подвійну пунктуацію — з комою і без коми.
Серед перелічених слів звертаємо увагу на ті, які можуть уживатися як вставні слова. До них належить слово зокрема. Так, слово зокрема виконує роль вставного слова в таких реченнях: Лексична синоніміка, зокрема, посідає чільне місце в системі словесно-художніх засобів поетичної мови видатного митця слова Максима Рильського (з журналу); Зокрема, словотвір архаїчних слов’янських гідронімів демонструє такі давні риси, котрі не завжди зберігаються в загальній лексиці (з наук. літ.); В Бангкоку відкрито перший саміт — «Азія — Європа», в якому, зокрема, беруть участь прем’єри Англії та Ірландії (з газети). У наведених прикладах вставне слово зокрема стосується змісту всього речення.
Мовна практика засвідчує поширені відокремлені звороти зі словом зокрема. У цих зворотах після зокрема кома не ставиться, оскільки відокремлюється не вставне слово, а зворот — член речення, що інтонаційно виділяється словом зокрема. Наприклад: Досі не існує надійних методів, які б давали змогу чітко визначати вплив науки на найважливіші макроекономічні показники, зокрема на ВНП (з журналу); Серед різноманітних засобів мовної історичної стилізації значну роль відіграють художні тропи, зокрема порівняння (з наук.-попул. літ.).
На відміну від вставного слова, що стосується змісту всього речення, зокрема відокремлює, виділяє окремі члени речення, становлячи з ними цілісний відокремлюваний зворот.
Речення зі вставним словом зокрема можна перебудувати так, щоб у ньому виокремився зворот, наприклад: У поетичній мові Максима Рильського чільне місце посідають словесно- художні засоби, зокрема лексична синоніміка; В архаїчних слов’янських гідронімах, зокрема в словотворі, спостерігаємо давні риси.
Світлана Єрмоленко

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space