ЗВЕРТАННЯ — ЗВЕРНЕННЯ

СУМ в 11- ти томах ( К., 1970-1980) подає таке тлумачення слів звертання — звернення: ‘дія за значенням звертати і звертатися’ і ‘ дія за значенням звернути і звернутися’. Оскільки значення двох дієслів однієї видової пари ( звертати — звернути, звертатися — звернутися) однакові, то вловити особливості вживання похідних ще складніше. Проте мова для кожного з них знайшла окреме місце і свою сферу побутування. Ми кажемо: звертання до дівчини, звертання до долі, звертання до окремих посадових осіб. У цих висловах іменник звертання позначає опредметнене окреме значення дієслова звертатися, а саме ‘ промовляти, писати, спрямовуючи свої слова, свою мову до кого-небудь’. Пор. звертатися до долі — звертання до долі, звертатися до посадових осіб — звертання до посадових осіб. Якщо вживаємо слово звертання, то маємо на увазі усне чи письмове називання адресата, що відповідає, як правило, функціям кличного відмінка. Конкретна реалізація таких висловів у мові і є власне звертанням. Напр.: «Як слова-синоніми вони ( іменники щастя-доля) часто вживаються в емоційних звертаннях для вираження гарячого почуття, симпатії та любові: «— Ти думаєш, мені легко тебе покидати? Доле моя, щастя моє! — неначе простогнав Микола» (І. Нечуй- Левицький); «.. слова пан, добродій ще й досі вживаються як звертання у дипломатичному різновиді офіційної мови» (з журн.).
Слово звернення наголошує на результативності дії, предметному вияві, і реалізується у формі цілого оповіщення, розпорядження, заклику, привітальної промови, що адресовані як окремій людині, так і цілому колективові, організації. Кажемо: звернення громадянина до підприємства, звернення директора до працівників окремого підрозділу, звернення автора до читачів, звернення Президента до народу, звернення до підприємців. Напр.: «Громадяни мають право на працевлаштування і вибір місця роботи шляхом звернення до підприємства, установи, організації, індивідуального селянського ( фермерського) господарства і до іншого роботодавця» (з газ.).
Слово звернення часто передає значення ‘ удавання до чого-небудь у своїй діяльності, зосередження своєї уваги, своїх інтересів на чомусь’: звернення письменників до історії, звернення до образів поета, звернення до загальнолюдських цінностей. Напр.: «.. класичні економісти .. підтримували звернення економічної політики до загальноприйнятих вартостей, які базуються на філософських принципах з урахуванням економічних та позаекономічних міркувань» (з журн.).
Тетяна Коць

ПЕТИЦІЯ — ЗВЕРНЕННЯ
У сучасній українській мові ці синоніми розрізняються стилістичними відтінками. На перший погляд, звернення — більш нейтральне, загальне слово, що за Словником української мови в 11- ти томах означає ‘ письмове або усне спрямування своєї мови до кого-небудь’ (СУМ, III 465). Тлумачення слова петиція (‘письмове, переважно колективне прохання, клопотання, звернене до державної керівної установи або до голови уряду’ (СУМ, VI, 344) вказує на термінологізацію його значення, належність до офіційно-ділової сфери вживання.
Очевидно, нині таке пояснення слова петиція вже застаріле. Крім того, у реєстрі Державної уніфікованої системи управлінської документації (1998 рік) немає такого типу документів. У свідомості мовців ця лексема стилістично маркована, вона асоціюється з поданнями до царя, найвищих чинів царського уряду Росії, а отже, є застарілою назвою.
Натомість актуальним, сучасним у цьому ряду є слово звернення, що узагальнено позначає форму безпосередньої участі громадян у здійсненні, реалізації своїх прав та обов’язків. Виділяють три різновиди звернень —пропозиції, заяви і скарги. Саме ці назви — офіційно закріплені в нормативних актах із документознавства ( зокрема, в « Інструкції щодо роботи зі зверненням громадян до органів влади») найменування різновидів документів.
Як загальна назва типів письмових прохань, клопотань, скарг слово звернення вживається у мові засобів масової інформації: звернення групи директорів, звернення громадян до міської ради, звернення до підприємств, установ, організацій, напр.: Право звернення громадян до Конституційного Суду повинно виникати лише тоді, коли закон або інший нормативно-правовий акт ущемлює їх конституційні права, свободи при вирішенні конкре

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space