Житловий — ЖИЛИЙ

Ці споріднені за походженням слова, що на перший погляд видаються синонімічними, насправді не є синонімами. Кожне з них має свою сферу вживання і не може бути ужите одне замість одного. Житловий — це прикметник від слова « житло» («який відноситься до житла»). Є цілий ряд понять, означенням до яких уживається цей прикметник. Основне з них — житловий будинок — означає певний тип будівлі, який призначений для житла. А також інші, споріднені поняття: житлова площа ( житлоплоща), житлове будівництво (житлобудівництво), житлове питання, житлова комісія, житловий відділ ( житловідділ), житлове управління ( житлоуправління), житлова кооперація ( житлокооперація), житловий фонд ( житлофонд), житлове право, житлова норма, житлово-орендне кооперативне товариство ( житлокооп), житлова спілка ( житлоспілка). Наприклад: «Якість будівельно-монтажних робіт, особливо на спорудженні житлових будинків і приміщень культурно-побутового призначення, часом ще низька» («Радянська Україна»); «Вона вже прикидає собі, куди їй треба вдатись, з ким говорити, щоб була тут кухня, житлові вагончики, газети, радіо» (Гончар); «Будинки мають кілька вимірів. Але основний один — площа. Так звана житлова площа» (Копиленко).
Прикметник жилий означає « обжитий, такий, в якому живуть люди»: жила кімната, жила половина хати, жилий куток і под. Жилий будинок — будинок, в якому живуть люди (протилежним йому є пустка — нежилий будинок). Жила місцина — місцина, заселена людьми. Жиле приміщення — придатне для мешкання приміщення.
Наприклад: «Жила кімната — і всі речі в ній збережені в тому вигляді, який вони мали під час перебування там Леніна» («Пролетарська правда», 1937); «Фельдфебель повертається до жилого кутка теплушки» (Яновський).
Іноді можна натрапити на випадки неправомірного вживання прикметника жилий там, де треба було вжити житловий, і навпаки: «Жила площа, яка припадала на одну людину, не задовольняла елементарних санітарно-гігієнічних вимог» (В. Самойлович, «Жилий будинок колгоспника», К., 1956). Або розглянемо такий приклад: «Жила будівля [гуцула] звичайно складається з сіней, жилого приміщення, комори» («Дерев’яне зодчество України», К., 1949). У цьому реченні слово жилий ужите двічі: перший раз неправильно (треба замість жила будівля — житлова будівля, бо йдеться про будівлю, призначену для житла), другий раз — правильно (жилого приміщення — йдеться про приміщення, в якому, власне, живуть люди і яке існує поряд з іншими ( нежилими) частинами будівлі ( сіни, комора). А ось два речення із перекладного видання « Цусіми» Новикова-Прибоя: «Вся жила палуба моментально заворушилася» і « Один з вечорів я провів у маленькій каюті, що містилася в житловій палубі з правого борта». Не тільки у першому, а й у другому реченні треба було вжити жила палуба — тобто палуба, в якій живуть матроси.

2004-2020 Культура української мови. Матеріал доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution NonCommercial Share-Alike
Розробка сайту BEST SEO Space